دیس تک

شرکت DISTECH CONTROL    در بازار آمریکای شمالی و یکی از ارائه دهندگان پیشرو در جهان همراه با برنامه هایی برای موضوع روشنایی پیشرو می باشد . این شرکت دارای تعداد تقریبا 7000 نیروی متخصص  ومقر آن در آتلانتا ، جورجیا ، با فعالیت در سراسر آمریکای شمالی و اروپا و آسیا می باشد. راه حل های روشنایی نوآورانه ی این شرکت می تواند با کنترل های دیجیتالی قدرتمند و نور روز برای ایجاد کارآیی بیشتر انرژی و کیفیت بالاتر از نور یکپارچه گردد.

Mad Control Aria

Mad Control Aria strives to raise the level of industry and achieve a better and more effective position in the field of global industry in line with current world standards.


Address: No50, Ipcheelor Alley, Pastor Sq, Tehran, Iran
Cell No:00989124128075

All rights of this site are reserved by Mad Control Aria Management.