تاریخچه PLC های زیمنس

PLC های زیمنس تاریخچه كوتاهی دارند و از تولید اولین نمونه آنها عمر چندانی نمی گذرد. اولین PLC ها در دهه 70 برای استفاده در صنایع اتومبیل سازی طراحی شدند. نخستین بار PLC در سال 1968 به صنعت معرفی شدند كنترلرهای برنامه پذیری كه با هدف جایگزینی رله های مكانیكی از آنها استفاده می شد. در ابتدا ترغیب كردن صنعت گران به استفاده از PLC زیمنس كار چندان ساده ای نبود چون به راحتی قانع نمی شدند كه یك مجموعه كوچك از قطعات الكترونیكی زیمنس به همراه چند خط برنامه بتواند وظایف 50 – 40 تابلوی متشكل از مدارات رله – كنتاكتوری را انجام دهد. اما با توجه به مزایایی كه زیمنس داشت به تدریج رایج شد و سازندگان متعددی نیز در این رشته پدیدار شدند. با پیشرفت علم الكترونیک PLC های زیمنس نیز از قابلیت های بهتر و بیشتری برخوردار شدند و در صنایع مختلف به كار گرفته شدند. هم اكنون بیش از میلیونها PLC زیمنس در سراسر دنیا در حال كار هستند و روز به روز نیز به تعداد آنها افزوده می شود

كنترل رله كنتاكتوری

تا قبل از به كار گیری تكنولوژی PLC ها، سیستم های كنترل با استفاده از تركیبات رله و كنتاكتوری پیاده سازی می شدند. (مدل Hard-Wired)
در این مدل ابتدا می بایست نقشه های كلیه مدارات كنترلی طراحی شود.
سپس رله كنتاكتورها و سایر قطعات الكتریكی مورد نیاز انتخاب و نصب شوند و سپس دارای ارتباطات لازم با سیم بین قطعات انجام شود. این روش در مقایسه با استفاده از PLC زیمنس دارای معایب زیادی می باشد كه مهمترین آن عدم انعطاف پذیری نسبت به اصلاحات است. یعنی در صورت نیاز به تغییر در منطق كاركرد، باز و بسته كردن سیم ها و جابجایی قطعات الكتریكی اجتناب ناپذیر است. در صورتی كه این عمل در PLC تنها با تغییر نرم افزاری در كد برنامه انجام می شود.

مزایای PLC زیمنس نسبت به سیستم رله

كنتاكتوری

مزایای PLC زیمنس نسبت به سیستم رله - كنتاكتوری
♦ تغییر منطق كاركرد PLC زیمنس بسیار ساده تر و سریعتر ( به شكل نرم افزاری ) انجام می شود.
♦ PLC زیمنس جای بسیار كمتری اشغال می كند.
♦ اکثر PLC ها زیمنس دارای واحدهای عیب یابی ( Diagnostic ) هستند و در صورت توقف عملیات علت خطا یا اشكال در برنامه را نشان می دهند.
♦ برای تكثیر سیستم كنترل مبنی بر PLC زیمنسكافی است تنها برنامه آن كپی شود.
♦ PLC های زیمنس عمر بالاتری دارند (عاری از اشكالات مكانیكی رایج در رله – كنتاكتورها هستند).
♦ اطلاعات به روز شده از طرف نمایندگی زیمنس

Mad Control Aria

Mad Control Aria strives to raise the level of industry and achieve a better and more effective position in the field of global industry in line with current world standards.


Address: No50, Ipcheelor Alley, Pastor Sq, Tehran, Iran
Cell No:00989124128075

All rights of this site are reserved by Mad Control Aria Management.