میتسوبیشی

شرکت میتسوبیشی الکتریک یکی از تولید کنندگان کنترلر های منطقی برنامه پذیر می‌باشد که PLC های خود را با نام The MELSEC PLC Family ارائه کرده است. این شرکت در سال 1981 نخستین کامپکت خود را معرفی کرد که این نوآوری شامل PLC های سری MELSEC F بود.
میتسوبیشی رنج وسیعی از اتوماسیون را پوشش می‌دهد. PLC های میتسوبیشی دارای انواع ماژول های شبکه، ماژول های کنترل حرکت و ماژول های آنانوگ می باشند.
میتسوبیشی دارای PLC های ماژولار می‌باشد. PLC‌های ماژولار در خانواده‌ی MELSEC Q قرار می‌گیرند‌، بنابراین PLC های شرکت میتسوبیشی در دو خانواده‌ی F و Q دسته بندی می‌شوند که هر یک دارای رنج وسیعی از CPU ها می‌باشند.

Mad Control Aria

Mad Control Aria strives to raise the level of industry and achieve a better and more effective position in the field of global industry in line with current world standards.


Address: No50, Ipcheelor Alley, Pastor Sq, Tehran, Iran
Cell No:00989124128075

All rights of this site are reserved by Mad Control Aria Management.